I Birkerød Byforum har vi defineret fem arbejdsgrupper. Disse fem arbejdsgrupper består af medlemmer af foreningen, kulturlivet og andre relevante samarbejdspartnere. 

Forskønnelse

Her arbejder vi med facader, skiltning, adgangsveje, p-pladser og gadeudstyr.

Kontaktperson:
Niels Christensen

Mail:
info@birkeroedbymidte.dk

Butiksudvikling

Her arbejder vi med langsigtet branche- og sortimentsoptimering – løbende og ved genudlejning.

Kontaktperson:
Tilkommer

Mail:
info@birkeroedbymidte.dk

Arrangementer

Her arbejder vi med bymidtens foreninger, arrangementer, musik, foredrag mm.

Kontaktperson:
Rikke Andersen

Mail:
info@birkeroedbymidte.dk

Kommunikation

Her arbejder vi med borgerkontakt og kundeinddragelse, presse, investor relationer mm.

Kontaktperson:
Tina Krüger 

Mail:
info@birkeroedbymidte.dk

Planlægning

Her arbejder vi med forskellige  påvirknings-aktiviteter i forhold til kommune, nabo-kommuner, region og stat.

Kontaktperson:
Tina Krüger 

Mail:
info@birkeroedbymidte.dk