Birkerød Bymidte

Birkerød Bymidte Handelsstandsforening arbejder for at fremme og udvikle et godt og varieret handelsliv i Birkerød Hovedgade. Foreningens primære opgave er at bistå med at markedsføre og arrangere aktiviteter for at styrke de lokale fællesskaber.

Det er vanskeligt at forestille sig en velfungerende by uden lokale butikker. Butikkerne trækker kunder til i hverdagen, og der ligger en tryghed i at vide, at de daglige behov dækkes med en kort tur om hjørnet. Kunderne værdsætter butiksassistentens velkendte ansigt og føler en samhørighed, når de slentrer hen ad Hovedgaden en sommerdag med liv i byen.

Vores ypperste opgave er at få en dejlig og aktiv handelsby til glæde for såvel vores kunder og erhvervslivet. Kunderne er handelslivets eksistensgrundlag. Butikkerne er midt i en stærkt konkurrencepræget tid, hvor konkurrencen øges markant fra alle sider, ikke mindst nethandel. Derfor er det vigtigt, at Handelsstandsforeningen og alle butikkerne placerer kunden i centrum.

Vores styrker er

 • godt lokalkendskab
 • faguddannet personale, der ved hvad de taler om
 • en rigtig god service overfor vores kunder

Som medlem af Birkerød Bymidte Handelsstandsforening bidrager du til et aktivt lokalområde og bliver en del af et levende fællesskab i Birkerød.

Gennem foreningen opnår den enkelte butik eller erhvervsdrivende

 • gratis stadeplads hos Torvedagene årligt
 • gratis annoncering på foreningens hjemmeside
 • skilt med medlemskab
 • gratis reklame og omtale ved aktiviteter

Birkerød Bymidte Handelsstandsforening yder en aktiv indsats for at tiltrække kunder gennem de mange aktiviteter vi arrangerer og støtter for at gøre kundernes besøg attraktivt og øge væksten i butikkerne og byen.

Blandt vores mange forskellige aktiviteter kan nævnes Open By Night, Vinsmagning, Torvedagene, Morgenbord, Kulturnat, Loppemarked, Lyserød lørdag og ikke mindst vores årlige Juletræstænding og Julebelysning. 

Birkerød Bymidte Handelsstandsforening fornemste opgave er at bidrage til at trække kunder til Birkerøds forretninger.

%

Vores engagement i byen

Mød bestyrelsen

I bestyrelsen har vi godt fat i både driftsopgaver og i de strategiske opgaver. Vi mødes en gang om måneden, hvor vi forholder os til stort og småt – og vi løber vi aldrig tør for ting at tage os til.  Heldigvis.

Hvis du som butiksejer, ejendomsejer eller som borger i byen har lyst til at give dit input videre til Birkerød Bymidte, skal du være mere end velkommen til at skrive en mail til os her.

Rune Jørgensen

Rune Jørgensen

Formand

Jeanette Rasmussen

Jeanette Rasmussen

Næstformand

Gitte D'Arcy

Gitte D'Arcy

Sekretær

Niels Christensen

Niels Christensen

Kasserer

Anette Madsen

Anette Madsen

Bestyrelsesmedlem

Betina Pedersen

Betina Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Indmeldelse

Vil du indgå i et inspirerende samarbejde sammen med andre butiks- og ejendomsejere i bymidten?

 • Medindflydelse på udviklingen af bymidten
 • Synlighed gennem annoncering på fælles facebook, fælles hjemmeside og på print
 • Adgang til samarbejde med lokale foreninger og kulturliv
 • Events der trækker folk ned i bymidten
 • Gratis foredrag & rådgivning
 • Deltagelse på årlig bymidtekonference
 • Et netværk der gerne deler deres viden med dig
 • Support på spørgsmål vedr. regulativer mm fra kommunen
 • Julebelysning og byinventar

 

 

 

Organisation

En forening er en sammensat struktur, og den kan være svær at “fange ind” og fastholde udfra ord og beskrivelser alene. Derfor har vi udarbejdet et organisationsdiagram – det giver et hurtigt overblik.

Arbejdsgrupper

Vi er en aktiv forening, der passer godt på vores by. Det viser vi igennem vores fem arbejdsgrupper. Hver arbejdsgruppe har et dedikeret formål og arbejder fokuseret på at levere gode og holdbare resultateter.

Vedtægter

I vedtægterne kan du læse om foreningens “love” og retningslinier for, hvordan vi arbejder sammen.  Her finder du alt, hvad du skal vide inden en eventuel indmeldelse i foreningen.

Forretningsplan

Vores forretningsplan indeholder de beskrivelser og analyser som tilsammen udgør grundlaget for Birkerød Byforums virke. Det er udfra denne forretningsplan, at arbejdet med byudviklingen tager sit afsæt.