Birkerød Byforum

Foreningen Birkerød Byforum blev stiftet i februar 2020. Foreningen er en sammenlægning af Birkerød Handels-standforening (butiksejerne) og Ejerforeningen Birkerød Bymidte (ejendomsejerne).

Fusionen er resultatet af ét års grundigt analysearbejde, hvor Birkerød Bymidtes kommercielle og kulturelle forhold blev undersøgt og kortlagt. Denne indsats har givet foreningen et solidt fundament at arbejde på og ét fælles mål at navigere efter:

 

At skabe en inspirerende og levende bymidte til gavn og glæde for byens borgere.

Det mål arbejder vi på hver eneste dag. Helt konkret er vi er en forening, der favner og faciliterer samarbejdet mellem byens 75+ butikker, 28 ejendomsejere og det lokale kulturliv. Vi arbejder strategisk og praktisk med opgaverne, og vi er 100% fokuserede.

Det er et unikt samarbejde, som vi er stolte over, og som vi forventer os meget af. I et bysamfund som vores kan ingen dog stå alene. Heller ikke Birkerød Byforum. Netop derfor er det vigtigt for os, at lade alle ideer og ønsker for byens fremtid og udvikling komme til orde. Vores dør er altid åben, og vi vil med glæde tage imod al den inspiration og virkelyst, vi ved, at byen rummer. Vi forbinder gerne den gode ide med de rigtige mennesker.

Bestyrelsen består af mennesker, der alle har en relation til byen. Det betyder, at vi har hjertet med, når vi arbejder med byudviklingen. Vi kender byens DNA.

Hvis du har spørgsmål, skal du være velkommen til at kontakte os – kig længere nede på siden for detaljeret kontaktinformation.

%

Vores engagement i byen

Mød bestyrelsen

I bestyrelsen har vi godt fat i både driftsopgaver og i de strategiske opgaver. Vi mødes en gang om måneden, hvor vi forholder os til stort og småt – og vi løber vi aldrig tør for ting at tage os til.  Heldigvis.

Hvis du som butiksejer, ejendomsejer eller som borger i byen har lyst til at give dit input videre til Birkerød Byforum, skal du være mere end velkommen til at skrive en mail til os her.

Brian Nielsen

Brian Nielsen

Formand

Tina Krüger

Tina Krüger

Næstformand

Rikke Andersen

Rikke Andersen

Bestyrelsesmedlem

Niels Christensen

Niels Christensen

Kasserer

Rune Jørgensen

Rune Jørgensen

Sekretær

Anette Madsen

Anette Madsen

Suppleant

Søren Stockmarr

Søren Stockmarr

Suppleant

Jeanette Rasmussen

Jeanette Rasmussen

Suppleant

Kjeld Madsen

Kjeld Madsen

Suppleant

Jens Egelund-Müller

Jens Egelund-Müller

Suppleant

Indmeldelse

Vil du indgå i et inspirerende samarbejde sammen med andre butiks- og ejendomsejere i bymidten?

  • Medindflydelse på udviklingen af bymidten
  • Synlighed gennem annoncering på fælles facebook, fælles hjemmeside og på print
  • Adgang til samarbejde med lokale foreninger og kulturliv
  • Events der trækker folk ned i bymidten
  • Gratis foredrag & rådgivning
  • Deltagelse på årlig bymidtekonference
  • Et netværk der gerne deler deres viden med dig
  • Support på spørgsmål vedr. regulativer mm fra kommunen
  • Julebelysning og byinventar

 

 

 

Organisation

En forening er en sammensat struktur, og den kan være svær at “fange ind” og fastholde udfra ord og beskrivelser alene. Derfor har vi udarbejdet et organisationsdiagram – det giver et hurtigt overblik.

Arbejdsgrupper

Vi er en aktiv forening, der passer godt på vores by. Det viser vi igennem vores fem arbejdsgrupper. Hver arbejdsgruppe har et dedikeret formål og arbejder fokuseret på at levere gode og holdbare resultateter.

Vedtægter

I vedtægterne kan du læse om foreningens “love” og retningslinier for, hvordan vi arbejder sammen.  Her finder du alt, hvad du skal vide inden en eventuel indmeldelse i foreningen.

Forretningsplan

Vores forretningsplan indeholder de beskrivelser og analyser som tilsammen udgør grundlaget for Birkerød Byforums virke. Det er udfra denne forretningsplan, at arbejdet med byudviklingen tager sit afsæt.